🔸محبی در سوابقش، معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مشاور مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی را در کارنامه خود دارد.