#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی رقم خورد ؛
🔸اعطای حکم سرپرست فرمانداری شهرستان درمیان

🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی، حکم انتصاب سرپرست فرمانداری شهرستان درمیان را اعطا نمود.
طالبی، حکم انتصاب سرپرست فرمانداری درمیان را در جلسه شورای اداری این شهرستان اعطا نمود.
🔹این حکم به امضای دکتر قناعت برای “مهدی فرجامی فرد” به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان درمیان صادر شده بود.