#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸طی حکمی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت؛ متخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بعنوان عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری های عفونی بخصوص COVID ۱۹ منصوب شد.

🔸در حکم دکتر سعید نمکی خطاب به دکتر فرشید عابدی آمده است
با توجه به تجارب علمی جنابعالی بعنوان عضو کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری های عفونی بخصوص covid-۱۹ در قطب آموزشی منطقه نه منصوب می شوید. انتظار می رود در کنار دیگر همکاران و متخصصین منتخب، بیماری های عفونی منطقه را از کلیه جنبه های مهم رصد، تحلیل و گزارش فرمایید.

🔸نحوه ارتباط کمیته های مذکور در قطب های آموزشی و همچنین رابطه آنها با کمیته مرکزی که اعضای آن نیز از افراد شوراهای مشورتی قطب ها انتخاب خواهند شد، متعاقباً اعلام می گردد.