پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی با حضور اقوام مختلف ایرانی، آذرماه در بیرجند برپا می‌شود.

، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: پنجمین

دورهمی اقوام ایرانی در پنجمین نمایشگاه صنایع دستی در خراسان جنوبی نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی خراسان جنوبی ۷ تا ۱۱ آذرماه با حضور ۳۰ استان کشور در بیرجند گشایش می‌یابد.

شاهوردی افزود: صنعتگران از سراسر کشور محصولات صنایع دستی در در گروههایی از جمله منسوجات سنتی ،بافته های داری و غیر داری ،سنگی ،چوبی و حصیری ،آبگینه ،صنایع دریایی ،فلزی ،رودوزیهای سنتی ،محصولات دستی چرمی و سفال و سرامیک در نمایشگاه صنایع دستی عرضه می کنند .

وی گفت: در حاشیه نمایشگاه ارزیابی صنعتگران و هنرمندان حاضر انجام می‌شود و منتخبین به نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی اعزام می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: صنعتگران استان صنایع دستی را در ۹۵ غرفه صنایع دستی ، ۱۰ غرفه ظرفیت‌های گردشگری و ۷۵ غرفه صنایع دستی  نیز از سایر استان‌های کشور به نمایش می گذارند .

شاهوردی گفت: سیاه چادر‌های عشایری استان و سایر استان‌ها نیز در این نمایشگاه برپا می‌شوند.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور