اسماعیلی از نامگذاری خانه فرهنگ بیرجند به نام ساختمان «سید الشهدای خدمت آیت الله رئیسی» خبر داد.

، آخرین استقبال مردم خراسان جنوبی از نماینده خبرگان سید الشهدای خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی با حضور پرشور مردم استان خراسان جنوبی و با شرکت وزیر فرهنگ و ارشاد در بیرجند انجام شد.

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه حضور در شهر بیرجند، به بازدید خانه فرهنگ استان رفت و گفت: در راستای تکریم خدمات ارزنده آیت الله رئیسی که در بخش های زیر بنایی در حوزه فرهنگ و هنر مساعدت ویژه ای را در دولت سیزدهم داشتند ساختمان خانه فرهنگ شهر بیرجند به منظور الگوسازی در سایر شهرها و استان های کشور به نام ساختمان «سید الشهدای خدمت آیت الله رئیسی» نام گذاری شد.

وی با بیان اینکه ساختمان «سید الشهدای خدمت آیت الله رئیسی» حدود ۲ هزار متر زیر بنا دارد، افزود: این ساختمان شامل بخش اداری پلاتو و نگار خانه است و امیدواریم با این حرکت گفتمان سازی که در شهر بیرجند که دیار علم و ایمان است سایر استان ها و شهرستان های استان هم این اقدام مهم را در دستور کار قرار دهند.

اسماعیلی عنوان کرد: با نام گذاری میادین و بلوار های مهم و ساختمان هاو پروژه های مهم و مختلف اعم از آموزشی، اداری و در نهادها در مجموعه های استان بتوانیم یاد و خاطره و گفتمان خدمت ایشان را نهادینه کنیم که برای نسل های آینده موثر واقع شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور