با🔹افتتاح فروشندگی بنزین بااعتبار ۱میلیاردتومان، داری دونازل فروش باظرفیت ذخیره سازی ۵۰هزار لیتربنزین.اعتبار این طرح صددرصد توسط بخش خصوصی تامین شده است
🔹افتتاح همزمان ۱۲ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی خانگی؛
اعتبار این پروژه که باهمکاری کمیته امداد اجراشده برای هر نیروگاه ۴۵میلیون تومان بوده که از این مبلغ ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بلندمدت و ۵ میلیون تومان هم بلاعوض مساعدت شده است. با اجرای این طرحها که با هدف توانمندسازی خانواده های مشمول انجام شده، ماهیانه از ۶۰۰ هزار تومان تا ۱میلیون تومان برای هر یک از مددجویان محترم کمیته امداد درآمد ایجاد شده است.
🔹بهره برداری از ۱۴۱واحد تجاری مسکونی احداث شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان همزمان با افتتاح ۳۲۳ واحد در سطح استان؛
اعتبار کل ساخت واحدها در شهرستان فردوس که بیش از ۴۳.۵ درصد واحدهای سطح استان را شامل می شود، ۱۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان می باشد. از این تعداد ۵۶ واحد درشهر اسلامیه با اعتبار ۶ میلیارد و۷۲۰ میلیون تومان و ۸۵ واحد تجاری مسکونی