🔹با حضور استاندار خراسان‌جنوبی، از جدیدترین تولیدات حوزه هنری استان رونمایی شد.
این آثار شامل کتاب دولت سری و نماهنگ بین‌المللی ابابیل بود.
کتاب دولت سری، شامل خاطرات تعدادی از اسرای اردوگاه موصل ۲ به قلم دو تن از نویسندگان استان می باشد.
🔹نماهنگ بین‌المللی ابابیل نیز تولید واحد موسیقی و سرود حوزه هنری و مرکز آفرینش های هنری بسیج استان است.
🔹این جلسه با حضور میثم مرادی بیناباج معاون راهبری استان‌ها، وحید یامین پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و محمد قاسمی پور مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری معاون راهبری استان‌های حوزه هنری کشور همراه