سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند اظهار کرد: با توجه به روند افزایشی در گزارش بیماری هاری در کشور هر حیوان گزیدگی را باید مشکوک به هاری در نظر گرفته و پیگیر امور درمانی و بهداشتی آن شد.

عبدالله حمزه ئی،  اظهار کرد: ما شاهد روند افزایشی در تعداد حیوانات ولگرد به خصوص سگ و گربه در اطراف و حتی داخل شهر هستیم که مخاطرات بهداشتی فراوانی را برای همشهریان در پی خواهد داشت که این مطلب می‌تواند ناشی از حمایت‌های غیر قابل توجیه تعدادی از همشهریان در غذا رسانی و  تغذیه این حیوانات باشد.

وی گفت: با توجه به علاقمندی تعدادی از همشهریان نیز در خصوص نگهداری از سگ و گربه و عدم آگاهی کافی آنها در رابطه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام مخصوصا بیماری هاری باید آموزش‌های لازم نیز در این خصوص به مردم ارائه شود.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند بیان کرد: هاری یکی از خطرناکترین و کشنده ترین بیماریهای ویروسی است که در اکثر پستانداران از جمله سگ و گربه مشاهده می‌شود که مهمترین راه انتقال هاری به انسان، گاز گرفته شدن توسط حیوان هار است.

وی با بیان اینکه تماس بزاق آلوده حیوان بیمار با زخم‌های پوستی و خراش‌های بدن می‌تواند باعث انتقال بیماری شود، یادآور شد: هر مورد حیوان گزیدگی را با توجه به اهمیت بیماری هاری و اینکه درمان خاصی برای آن وجود ندارد جدی گرفت و مشکوک به هارگزیدگی تلقی کرد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند اظهار کرد: در صورت بروز گزش یا تماس با حیوانات به صورتی که منجر به مجروح شدن یا خراش پوستی شود باید بلافاصله به نزدیکترین مرکز خدمات بهداشتی و سلامت مراجعه و در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات با سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی تماس حاصل شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور