رئیس بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند بر تزریق دز یادآور واکسن کرونا تأکید کرد و از مردم خواست نسبت به تزریق این دز اقدام کنند.

محمودی راد رئیس بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند گفت: با توجه به بروز سویه جدید امیکرون، تزریق دز یادآور برای ایمنی بیشتر بدن در برابر این سویه اهمیت دارد.

او افزود: مراکز واکسیناسیون برای تزریق دز یاد آور فعال هستند و مردم می‌توانند برای تزریق واکسن به این مراکز مراجعه کنند.

محمودی راد عنوان کرد: آمار دقیقی از تزریق دز یادآور در دسترس نیست، اما این موضوع با اقبال مردم مواجه شده است.

رئیس بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند تصریح کرد: بهترین زمان برای تزریق  دز یادآور۳ تا ۶ ماه بعد از تزریق دز آخر است.

او گفت: شرایط بیمارستان برای پذیرش بیماران کرونایی در وضعیت مناسبی است و آمادگی لازم برای پذیرش وجود دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور