معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرح روشنایی باند فرودگاه طبس با هزینه کرد ۴۰ میلیارد تومان، امکان ارائه خدمات پروازی در شبانه روز فراهم شده است.

عباس زاده با اشاره به اینکه یکی از مهمترین پروژه‌های افتتاح شده در دهه فجر امسال پروژه روشنایی باند فرودگاه طبس بود، گفت: در جریان حادثه قطار در طبس و ضرورت نیاز بیشتر به خدمات پروازی توجه به اجرای این پروژه مد نظر قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در صورت عدم تأمین روشنایی باند فرودگاه طبس امکان نشست و بلند شدن هواپیما و ارائه خدمات پروازی وجود نداشت.

عباس زاده با اشاره به اینکه تمامی عملیات مربوط به این پروژه در مدت دو ماه انجام شد، گفت: با این اتفاق فرودگاه طبس ارائه امکان خدمات پروازی در مدت شبانه روز را پیدا کرد که بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، بیان کرد: بعد از تأمین اعتبار از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور این طرح از اول آذر ماه سال جاری آغاز شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: طرحی که اجرای آن مدت شش ماه زمان می‌برد، با تلاش شبانه روزی در مدت زمان دو ماه به بهره برداری رسید که یک رکورد را ثبت کرده است.

عباس زاده یادآور شد: خدمات پروازی در شبانه روز در شرایط بحرانی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، بنابراین اجرای این پروژه درخواست مردم طبس و نمایندگان مردم در مجلس بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور