مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان، سالانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب به استان منتقل می‌شود.

سارانی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی طرح بزرگ و مهم انتقال اب دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی را از دستاوردهای دولت سیزدهم اعلام کرد و گفت: شرکت تأمین آب صنایع و معادن ایران (ایمواسکو) با حمایت وزارت صمت با هدف تأمین آب مورد نیاز صنایع و معادن استان‌های شرقی کشور، طرح ملی نمک زدایی و انتقال آب از دریای عمان را بر عهده دارد.

او افزود: این طرح به طول هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطوط اصلی با ظرفیت آب نمکزدایی شده، ۸۰۰ میلیون مترمکعب در سال و ظرفیت آبگیری ۲.۴ میلیارد متر مکعب در سال در حال اجراست.

سارانی با بیان این که اعتبار طرح در استان بیش از ۵۰ همت برآورد شده است اظهار کرد: این طرح در خراسان جنوبی، با انتخاب ۲ پیمانکار از ورودی استان تا سربیشه به طول ۲۰۶ کیلومتر و از سربیشه تا مرز خراسان رضوی به طول ۱۸۰ کیلومتر در مرحله مسیر سازی در حال اجراست.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور