محمد عرب گفت : تعهد اشتغال برای سال ۱۴۰۱، ۸ هزار و ۱۹۲ فرصت شغلی است به شرطی که بانک ها در پرداخت تسهیلات کمیته امداد در این رابطه همکاری کنند .

تعهد اشتغال این مجموعه برای سال ۱۴۰۱، ۸ هزار و ۱۹۲ فرصت شغلی است به شرطی که بانک ها در پرداخت تسهیلات کمیته امداد در این رابطه همکاری کنند

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی در حاشیه بازدید خبرنگاران از دو طرح موفق در بیرجند که به دنبال حمایت های امداد ایجاد شده بود گفت : تعداد تعهدات برای سال ۱۴۰۱، ۸ هزار و ۱۹۲ فرصت شغلی است به شرطی که بانک ها در پرداخت تسهیلات کمیته امداد در این رابطه همکاری کنند .

محمد عرب افزود: از ابتدای امسال فقط ۱۵ درصد تسهیلات اشتغال پرداخت شده که نیاز است بانک ها برای تحقق تعهد اشتغال در روند پرداخت ها با سرعت بیشتری وارد عمل شوند.

وی تاکید کرد: تسهیلات اشتغال زایی را بانک ها می دهند اما خیلی سخت چون آن هم بر اساس منابع اعتباری خودشان اقدام می کنند و با توجه به شرایط خراسان جنوبی بر اساس مشکلاتی که در رابطه با نبود واحدهای صنعتی و تولیدی دارد جذب منابع اش کم‌ است منتهی رایزنی هایی با بانک ها می کنیم که قول دادند مشکل حل شود و از این به بعد در روند پرداخت ها تسریع صورت پذیرد.

به گفته وی  از سهمیه ای که به ما تعلق گرفته برای اشتغال به بانکها را دوبرابر بیشتر را معرفی کردیم اگر آن ها پرداخت کنند سهمیه اشتغال تحقق پیدا می کند به شرط این که بانک ها حمایت کنند وگرنه در زمینه شناسایی هیچ مشکلی نداریم.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی تصریح کرد: از ابتدای امسال ۹۳۱ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به خانواده های نیازمند پرداخت کردیم که در این راستا یک هزار و ۵۳۲ فرصت شغلی ایجاد شده است.

محمد عرب با اشاره به این که این فرصت های شغلی بیشتر در رابطه با مشاغل خانگی و خرد بوده و بیشترین تسهیلات هم مربوط به بیرجند و درمیان بوده است افزود:سقف تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان و برای فعالیت های دانش بنیان تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

به گفته وی نظارت های دوره ای را هم داریم که فرصت های شغلی که ایجاد شده تعطیل نشده باشند یا اگر در زمینه اشتغال برایشان مشکلاتی پیش آمد امداد حمایت های جانبی را از آن ها انجام می دهد.

به گفته وی بر اساس آمارها حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفر زن سرپرست خانوار داریم که در وام های اشتغال از آن ها حمایت خواهیم کردند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور