رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس گفت: واقف خیراندیش خیرالنساء اسماعیلی در اولین روز محرم یک باب منزل مسکونی بانضمام دو باب مغازه مجموعا به مساحت ۵۰۷مترمربع در محله دیهشک طبس وقف کرد.

آقای امینی نسب افزود: این موقوفه به نیت هزینه های هیئت صاحب الزمانی دیهشک طبس و قرآن خوانی به روح واقف و بستگانشان وقف شد.