نماینده ی ولی فقیه در استان خطاب به بانوان گفت: باید همواره نسبت به آرمان‌های اسلامی خود، حساس و پیگیر باشیم.

 آیت الله عبادی امروز در دیدار جمعی از بانوان فرهنگی و فرهیخته استان افزود: بانوان نسبت به آرمان‌های اسلامی خود، حساس و پیگیر باشندباید مواظب باشیم که دشمنان از آن سوی مرز‌ها برای ما و جوانان مان تکلیف تعیین نکنند چرا که کار دشمنان، دشمنی است و دشمن هیچ وقت خیر و سعادت ما را نمی‌خواهد.

وی با بیان اینکه زنان همواره از صدر اسلام تاکنون در صحنه‌های مختلف سیاسی حضور چشمگیر داشته اند گفت: انتخابات ایران اسلامی یکی از صحنه‌های گویای مشارکت زنان در تعیین سرنوشت کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: ازدیدگاه اسلام، بالاترین شخصیت در جامعه و اسلام ، ویژه بانوان است و بانوان باید با توجه به شخصیت و کرامتی که اسلام به آن‌ها داده است، در جامعه فعالیت کنند.