رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به خراسان جنوبی وضعیت اجرایی برخی از باند‌های دوم جاده‌های این استان را ارزیابی کرد.

رییس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه وبودجه کشور برای ارزیابی وضعیت اجرایی برخی از باند‌های دوم و پروژه‌های راهسازی استان خراسان جنوبی به این استان سفر کرد.
بازدید از طرح باند دوم محور طبس – اصفهان، بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه احداث باند دوم محور طبس- یزد، بازدید از محور طبس – دیهوک و باند دوم محور سه راهی راهداران – بیرجند از برنامه‌های امروز جغتایی در خراسان جنوبی بود.

داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دراین بازدید‌ها از زیر ترافیک رفتن حدود ۲۰ کیلومتر دیگر از محور طبس – اصفهان در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۰ کیلومتر از محور طبس- یزد تا پایان سال مالی ۹۹ و حدود ۱۲ کیلومتر از محور سه راهی راهداران – بیرجند تا اوایل سال ۱۴۰۰ خبر داد.