#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹 بالگرد اورژانس هوایی طبس که چند روز بدلیل نبود قطعات، زمین گیر بود با پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس و با مساعدت شرکت هلیکوپتری ایران پس از تامین قطعه و انجام تست های پروازی لازم، از امروز آماده خدمت رسانی به مصدومین و بیماران است.