فاطمه چهکندی نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف با بیان اینکه بازی های بومی و محلی ریشه در آداب، رسوم و فرهنگ هر منطقه دارد افزود: توجه به این بازی ها توجه به فرهنگ و پیشینه تاریخی هر ملتی است
وی ادامه داد: در هر کشوری متناسب با فرهنگ آن بازی های هر منطقه به شکل های مختلف مورد توجه قرار میگیرد و این موضوع در شهرستان خوسف نیز توجه خاصی به آن میشود.
چهکندی نژاد اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر ساکنین استان خراسان جنوبی و شهرستان خوسف به امر کشاورزی مشغول می باشند بسیاری از بازی های بومی و محلی جلوه ای از هنر و کار کشاورزی مردم است.
وی گفت:استفاده از ابزارهای ساده و اجرای بصورت گروهی و سرودن اشعار محلی جلوه ای زیبا از این بازی ها را برای مردم رقم میزند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف خاطرنشان ساخت: طی سالهای گذشته توجه کمتری به این بازی ها شده است که روش اجرای بسیاری از آنها به فراموشی سپرده شده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف ادامه داد: بازی های بومی و محلی بازتاب جهان بینی مردم است و با توجه به اقلیم ، سنت ها، فرهنگ و الزام های هر منطقه طراحی شده است.
وی بر نقش رسانه ها در احیای بازی های بومی و محلی تاکید کرد و افزود:بایستی از این ظرفیت برای ترویج این بازی ها استفاده کرد.
چهکندی نژاد ادامه داد: بازی های رایانه ای تهدیدی برای بازی های بومی و محلی رقم زده است که در صورتی که بتوان بازی های بومی و محلی را بصورت بازیهای رایانه ای درآورد به معرفی آنها بیش از پیش کمک خواهد کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف ادامه داد: در شهرستان خوسف بیش از ۷۰ درصد جمعیت در مناطق روستایی ساکن هستند و در این راستا ورزش در مناطق روستایی اهمیت دو چندانی دارد.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر توجه خاصی به بازی های بومی و محلی در شهرستان خوسف صورت پذیرفته و توانسته ایم به معرفی این بازی ها کمک کنیم.
چهکندی نژاد گفت: مردم شهرستان خوسف نیز توجه ویژه ای به این بازی ها دارند و علیرغم همه محدودیت ها در کلیه جشنواره ها و بازی های بومی و محلی حضور گسترده ای دارند.
وی با اشاره به جشنواره بازی های بومی و محلی روستای ماژان که قدمتی بیش از یکصد سال دارد افرود: این جشنواره هر ساله در سوم فرودین ماه در این روستا با حضور بسیار پرشور مردم برگزار میشود بطوریکه در سال گذشته بیش از ۵ هزار نفر این جشنواره را مشاهده کرده اند.
چهکندی نژاد گفت: پیگیری لازم جهت ثبت ملی این جشنواره از طریق میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام می باشد و امیدواریم به زودی این جشنواره ثبت ملی شود.
وی ادامه داد: دایره المعارف بازی های بومی و محلی شهرستان خوسف در حال تدوین می باشد که با اتمام این طرح میتوانیم به ماندگاری و معرفی این بازی ها به نسل های آینده گام های بلندی برداریم.
چهکندی نژاد ادامه داد:بازی های بومی و محلی جزو جدا نشدنی زندگی اجتماعی بشر میباشد و بازی های بومی و محلی بصورت جمعی دارای مسائل تربیتی و فرهنگی می باشد .
وی خاطرر نشان ساخت: بتوان با توجه بیش از پیش به بازی های بومی و محلی به احیای فرهنگ قدیمی هر منطقه توجه بیشتری کرد .
چهکندی نژاد با بیان ینکه برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری مستمر جشنواره ها باید صورت پذیرد خاطر نشان ساخت: متناسب با توانمندی ها و ظرفیت های هر روستا وبازی های مختص آن منطقه در زمان مشخص تعریف شود