۲۵ هزار زائر خراسان جنوبی به ایران بازگشتند.

 دبیر کمیته ثبت نام و اعزام ستاد اربعین حسینی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از خراسان جنوبی ۴۲ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند گفت: از ۳۲ هزار نفری که به کشور عراق سفر کردند ۲۵ هزار نفر به کشور بازگشتند.

نوفرستی افزود: زائران باقی مانده فردا و پس فردا به ایران برمی گردند.
وی گفت : افرادی که می خواهند در قالب کاروانهای حج و زیارت به عتبات عالیات مشرف شوند تا روز بعد از اربعین به دفاتر و شرکت های زیارتی سراسر استان برای ثبت نام مراجعه کنند .

۵۳ موکب در داخل استان و در کشور عراق مستقرند وبه زائران خدمات رسانی می‌کنند.