#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: این قطعه ۲ کیلومتری با اعتبار هزینه شده ۳۰۰ میلیارد ریال با همکاری پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان بازگشایی شد و زیربارترافیک رفت.

🔸وحید داعی افزود: با این ۲ کیلومتر فاصله آرین شهر تا بیرجند به صورت کامل چهار خطه شد.

🔸وی گفت: طول محور بیرجند-قاین ۱۰۰ کیلومتر است که تاکنون ۸۴ کیلومتر از محور دوبانده و زیر بار ترافیک است و عملیات اجرایی در باقیمانده مسیر حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.