بازدید سرزده نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه نیمه تمام #اورژانس_بیمارستان شهید آتشدست نهبندان و قول مساعد در جهت تامین اعتبار به منظور تکمیل پروژه
مهندس جغتایی رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور، پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، داعی مدیرکل راه و شهرسازی استان و هیات همراه که برای بازدید از وضعیت پیشرفت فیزیکی احداث باند دوم محورهای مواصلاتی به شهرستان نهبندان سفر کرده بودند؛ با درخواست فرماندار نهبندان مبنی بر بازدید از پروژه احداث #اورژانس_بیمارستان با توجه به دغدغه شهروندان عزیز، مطالبات و حجم مراجعات مردمی و لزوم افزایش فضای درمانی، بصورت #سرزده در محل بیمارستان حضور پیدا نموده و به بررسی وضعیت پروژه و راهکارهای اتمام و تکمیل آن پرداختند و قول مساعد در جهت تامین اعتبار تکمیل پروژه اورژانس را دادند.