#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹استاندار خراسان جنوبی از میدان ورودی شهر زهان بازدید کرد.
دکتر قناعت در جریان سفر به شهرستان زیرکوه، از میدان ورودی شهر زهان بازدید کرد.
🔹بهسازی، ایمن سازی و تکمیل این میدان از مطالبات مردم شهر و بخش زهان است.
🔹بهسازی و ایمن سازی میدان ورودی شهر زهان، ضمن این که کاهش تصادفات جاده ای را به همراه خواهد داشت، با طراحی و اجرای مناسب به بهتر شدن مبلمان شهری زهان نیز کمک خواهد کرد.
🔹ایجاد یک بازارچه دائمی عرضه صنایع دستی در حاشیه این میدان و در راستای کمک به تولید کنندگان و اقتصاد منطقه از جمله برنامه های معطل مانده بخش است.
🔹براساس برنامه ریزی های صورت گرفته طراحی و اجرای این میدان توسط اداره کل راه و شهرسازی و با همکاری شهرداری زهان انجام خواهد شد.