قناعت به منظور از وضعیت موجود به بازدید باغ و عمارت جهانی اکبریه رفت.
عمارت و باغ اکبریه، یکی از بناهای تاریخی شهر بیرجند است که در دوره قاجاریه بنا شده است.
این باغ در نشست سی و پنجم یونسکو در سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
این باغ که با نام “مجموعه اکبریه، مسجد و عمارت و باغ” در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده، در نشست سی و پنجم یونسکو در سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.