🔹استاندار خراسان جنوبی از پایگاه انتقال خون استان بازدید کرد.
این بازدید با هدف عرض خداقوت به مدیرکل و کارکنان پایگاه انتقال خون استان صورت گرفت.
🔹ملانوری در این بازدید ضمن رصد شرایط ، فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات موجود را نیز جویا شد.
🔹نحوه خدمات رسانی به اهدا کنندگان خون در شرایط حال و با توجه به شیوع بیماری کرونا از دیگر موارد مدنظر در این بازدید بود.