مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به نقشه‌های پیش یابی و الگوهای هواشناسی، بارندگی‌ نرمال و فراتر از نرمال در پاییز و زمستان امسال برای کل کشور پیش بینی شده که خراسان جنوبی هم از این شرایط جوی متاثر است.

علیرضا خندان‌رو  در نشست ستاد بحران استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد افزود: از نیمه مهر تا نیمه آبان بارش‌های خراسان جنوبی در محدوده نرمال است و از نیمه آبان تا نیمه آذر برای شهرهایی مانند حاجی آباد و بخش‌های شمال درمیان و بیرجند ۱۷ تا ۲۰ میلیمتر بارندگی بیشتر از نرمال خواهد بود.

وی با بیان اینکه بارندگی در شهرستان طبس نرمال خواهد بود گفت: در سایر نقاط استان هم پنج تا ۱۰ میلیمتر بارندگی بالاتر از نرمال پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: از نیمه آذر تا نیمه دی ماه در اغلب شهرستان‌ها پنج تا ۱۰ میلیمتر بیشتر از نرمال بارندگی پیش بینی شده و از نیمه دی تا نیمه بهمن برای حاجی آباد، قاین، بیرجند و سربیشه پیش بینی بارندگی ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر فراتر از نرمال است.

وی عنوان کرد: در سایر شهرستان‌ها هم هشت تا ۱۰ میلیمتر بیشتر از نرمال بارندگی را پیش بینی می‌کنیم.

خندان‌رو گفت: از نیمه بهمن تا نیمه اسفند در اغلب نقاط استان پنج تا ۱۰ میلیمتر بارش‌ها بالاتر از نرمال خواهد بود و دما در اکثر شهرستان‌ها یک تا ۲ درجه بیشتر از نرمال پیش بینی می‌شود ولی نافی این نیست که سرمای شدید مانند سال گذشته را تجربه کنیم.

وی اظهار کرد: صحت پیش بینی‌های فصلی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است اما طبق بررسی نقشه‌های جدید هم انتظار داریم بارندگی‌های بالاتر از نرمال را در استان داشته باشیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بارندگی‌های نرمال استان در فصل پاییز ۲۰ میلیمتر، زمستان ۶۷ میلیمتر و بهار ۳۰ میلیمتر بوده و تابستان هم بارش‌ها کمتر از یک دهم میلیمتر است.