سرپرست اداره‌ کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میانگین بارندگی مراکز شهرستان‌های استان از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۲ تاکنون) ۱۲۵ میلیمتر است که نسبت به بلندمدت و مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

جواد نخعی افزود: میانگین بارش‌ها در مدت مشابه سال آبی گذشته ۹۶ میلیمتر بود و بارندگی‌های امسال نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد.

وی بیان کرد: همچنین میزان بارش‌های استان در بلندمدت ۱۲۳ میلیمتر است که بارندگی‌های امسال استان نسبت به میانگین بلندمدت هم یک درصد افزایش داشته است.

سرپرست اداره‌ کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: حاجی آباد زیرکوه با ۲۶۵ میلیمتر بیشترین و بشرویه با ۴۴ میلیمتر بارندگی کمترین بارش‌ها را در این مدت در بین مراکز شهرستان‌ها ثبت کردند.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری در مرکز استان ۱۴۰ میلیمتر بارندگی ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.

نخعی با اشاره به افزایش بارندگی‌ها در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری گفت: اواسط اسفند سال گذشته میانگین بارندگی‌های استان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۰ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۸ درصد کاهش داشت.

وی افزود: اما در سال جاری ورود چندین سامانه بارشی را به جو استان داشتیم که باعث شد میانگین بارندگی‌های مراکز شهرستان‌های استان نسب به سال آبی گذشته و بلندمدت افزایش یابد.

سرپرست اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی عنوان کرد: اگرچه بارش‌های رگباری فصل بهار خسارت‌هایی نیز بر جا گذاشت اما در آبگیری سدها و بندهای خاکی نقش موثری داشت و باعث سرسبزی مراتع استان شده است.

نخعی با اشاره به وجود ۹۵ ایستگاه هواشناسی در خراسان جنوبی گفت: با فعالیت سامانه‌های بارشی اخیر در تمامی ایستگاه‌های هواشناسی استان گزارش باران داشتیم و در مجموع بارش‌های خوب بهاری میانگین بارش‌های استان را افزایش داد.

وی افزود: با وجود بارندگی‌های بسیار خوب در سال آبی جاری اما همچنان پدیده خشکسالی حاکم است و تقریبا اکثر پهنه استان درگیر آن است بنابراین ضرورت دارد مردم همچنان مدیریت مصرف آب را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

سال زراعی – آبی در ایران از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور