کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با ادامه فعالیت توده هوای ناپایدار در جو استان تا فردا (شنبه) گاهی وزش باد شدید، وقوع رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ، برخورد صاعقه و در ارتفاعات تشکیل مه پیش‌ بینی می‌شود.

سمیه لطفی  افزود: با توجه به بارش‌های اخیر در اکثر نقاط استان وقوع روان آب، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی همچنان محتمل است و احتمال خسارت تگرک به بخش کشاورزی و قنوات وجود دارد.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی‌های استان با ۵۵ میلیمتر در ایستگاه حصاردار شهرستان خوسف به ثبت رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بعد از آن ایستگاه فریز با ۴۶ میلیمتر، مختاران ۴۰ میلیمتر، علی آباد زارعین ۳۹ میلیمتر، قدمگاه ۳۱ میلیمتر، حسین آباد ۳۰ میلیمتر، مود و ابراهیمی ۲۹ میلیمتر، گزیک، دستگرد درمیان، حجت آباد و سربیشه ۲۸ میلیمتر، جنوب شهر بیرجند ۲۸ میلیمتر و اسدیه ۱۹ میلیمتر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه امروز کاهش موقتی دما رخ می‌دهد افزود: در شبانه روز گذشته زهان با کمینه دمای ۱۰ درجه سردترین و دهسلم با بیشینه دمای ۳۴ درجه گرمترین نقطه استان بود، تغییرات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۳ و ۲۷ درجه به ثبت رسید.

سامانه بارشی جدید از دیروز (پنجشنبه) در خراسان جنوبی فعال شد و اداره کل هواشناسی استان در این زمینه هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور