کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تا اواسط هفته  وزش باد شدید و خیزش گردو خاک در استان پیش بینی کرد.

،نخعی گفت: براساس داده‌ها و خروجی تصاویر ماهواره‌ای هواشناسی با تقویت باد‌های ۱۲۰ روزه به تناوب طی ۵ روز آینده گاهی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید افقی به ویژه در نیمه شرقی می‌شود.

وی افزود: همچنین وقوع طوفان گرد و خاک در مرز شرقی استان محتمل است و می‌تواند سبب ایجاد خسارت شود.

نخعی گفت: از دمای هوا کاهش نسبی دارد و قدری از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور