مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: ورود و چرای غیرمجاز دام برای تعلیف در منطقه حفاظت شده درمیان – سربیشه نگران‌کننده است و مسوولان باید چاره‌اندیشی کنند.

 حسن اکبری افزود: ورود و چرای غیرمجاز دام در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست، ممنوع است و جرم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به قوانین حوزه محیط زیست (بند د ماده ۱۰ قانون شکار و صید، ماده ۱۶ قانون حفاظت خاک و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست) ورود و چرای غیرمجاز دام در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست را ممنوع و جرم اعلام کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با ابراز نگرانی از ورود دام‌های غیرمجاز برای تعلیف در منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه گفت: منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه تنها زیستگاه حفاظت شده قوچ اوریال در شرق کشور طی هفته‌های گذشته شاهد حضور تعداد زیادی دام غیرمجاز بوده است که اگر مسوولان برای چالش بوجود آمده در منطقه چاره‌اندیشی نکنند لطمات سنگینی به منطقه وارد خواهد شد و مردم محلی حاشیه منطقه نیز متضرر خواهند شد.

وی با اشاره به خشکسالی موجود و کاهش شدید رویش پوشش گیاهی اظهار داشت: از بین رفتن پوشش گیاهی موجود، کمبود شدید علوفه برای حیات وحش منطقه، سرایت بیماری‌های واگیردار به حیات وحش، خسارت وحوش به مزارع و باغات کشاورزان و در نهایت نارضایتی جوامع محلی از جمله خطرات حضور دام‌های غیرمجاز در منطقه است.

اکبری از دامداران خواست قبل از اعمال قانون با رعایت حدود از چراندن دام‌های خود در این مناطق خودداری و برای خروج دام‌های خود از منطقه هرچه سریعتر اقدام کنند.

وی گفت: دامداران تعلیف غیرمجاز یقین بدانند در صورت مشاهده از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست بدون هیچ اغماضی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

با اضافه شدن منطقه حفاظت شده پطرگان در حال حاضر استان خراسان جنوبی هفت منطقه حفاظت شده و سه پناهگاه حیات وحش دارد که توسط حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی مدیریت می‌شود.

میانگین بارندگی‌های این استان در سال آبی جاری ۳۸ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۶۹ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۵۹ درصد کاهش داشته است.

براساس آمار دوره ۱۰ ساله تا آخر اسفند سال گذشته، ۹۱ درصد مساحت خراسان جنوبی متاثر از خشکسالی است که از این مقدار ۹ درصد در وضعیت نرمال، ۲۰ درصد خشکسالی خفیف، ۳۵ درصد خشکسالی متوسط، ۲۵ درصد خشکسالی شدید و ۱۱ درصد خشکسالی بسیار شدید است.