#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

این روزها با رعایت پروتکل بهداشتی بر مدار سلامتی برای مبارزه با کرونا گام برداریم