#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

وزیر بهداشت گفت: واکسیناسیون عمومی در سطح وسیع از شهریور ماه آغاز شده و با توجه به فاصله زمانی یکماهه بین دو دوز و همچنین زمان مورد نیاز بعد تزریق دوم، می توان گفت از زمان تزریق دوز اول حدود ۲ ماه طول می کشد تا ایمن شویم بنابراین انتظار می رود که در آذر ماه ایمنی در اکثریت جامعه ایجاد شود.