رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعلام اخذ مجوز ۸ گروه اموزشی گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و گسترش گروه‌های علمی در دانشگاه، مجوز تاسیس گروههای دندانپزشکی ترمیمی و اندودانتیکس، تشخیصی و علوم پایه دندانپزشکی، پروتز های دندانی و جراحی دهان ، فک و صورت و پریودانتیکس در دانشکده دندانپزشکی بیرجند و گروه پرستاری دانشکده پرستاری طبس و  گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در دانشکده بهداشت بیرجند و گروه علوم پایه پزشکی و علوم بالینی پزشکی دانشکده علوم پزشکی فردوس و گروه علوم بالینی پزشکی دانشکده علوم پزشکی قائن از سوی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور اخذ گردید.  
؛ دکتر سید محمد موسوی میرزائی افزود با تاکید بر اینکه گروه‌های علمی مصوب زیرساخت‌های اصلی هر دانشگاه هستند، عنوان کرد: توسعه آموزش در رشته‌های مختلف به عنوان یکی از مهمترین رسالت های دانشگاه می باشد و این رویداد زمینه جذب هیات علمی و توسعه رشته‌های گروه به سمت تحصیلات تکمیلی را فراهم می کند.
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه نیز ضمن تشکر از تلاش روسای دانشکده ها در تکمیل مستندات ایجاد گروه ها در سامانه MEP و تسریع  روند پیگیری ها از طرف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اظهار کرد گروه های آموزشی مجوز خود را از طریق شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دریافت نموده و این مجوزها بر اساس گروه های آموزشی مصوب در سند متوازن توسعه دانشگاه و به استناد اصلاحیه ماده ۳ و ۴ دستورالعمل تشکیل گروه های آموزشی مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ ۸ / ۱۲ / ۱۴۰۰صادر گردیده است که برای ایجاد هر گروه وجود حداقل شش عضو هیات علمی آموزشی شاغل با تخصص مرتبط با درجه استادیاری و بالاتر در همان موسسه که حداقل ۳ نفر از آنان رسمی یا پیمانی باشند به همراه وجود حداقل یک رشته تحت پوشش گروه آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی یا دکتری عمومی الزامی است.
دکتر سید محمدرضا حسینی همچنین افزود: رایزنی در خصوص کلیه گروه های پیشنهادی دانشگاه و احصاء چالش های موجود در خصوص الزامات ایجاد گروه ها و  اصلاحات لازم در سامانه MEP ، به منظور اخذ مجوز دیگر گروه های آموزشی نیز ادامه دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور