🔸نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در بازدید از روستای هدف گردشگری دهسلم نهبندان گفت: این موضوع این هفته در تهران نهایی می شود.
🔸 آقای نخعی با اشاره به عدم وجود زیرساخت مناسب مبارزه با آفت خرما افزود: با همکاری جهاد کشاورزی طرحی برای ارائه به وزارتخانه تهیه شده تا از این پس بصورت هوایی و یا با استقرار دستگاهای مخصوص، سم پاشی نخیلات انجام شود.