مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تلاش برای ترویج فرهنگ اهدای خون در بین مردم به ویژه جوانان ، ضمن اعلام آمادگی عنوان کرد: می توان با ایجاد جریان های فرهنگی از قبیل برگزاری جشنواره و نمایشگاه عکس به ترویج این امر پسندیده کمک شایانی کرد.

 مدیر کل انتقال خون استان در خصوص مشکلات، نیازمندی ها و اقداماتی که می توان در مسیر رفع مشکلات اهدا خون انجام داد با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دیدار و گفتگو کرد.
ناصر نبی زاده در این دیدار با تقدیر از کارکنان انتقال خون استان و تجلیل از دستاوردهای حاصله، فعالیت های این مجموعه را حیاتی و منحصر به فرد ارزیابی کرد.
به گفته وی این نشست به منظور بررسی امکانات و توانایی در هر دو مجموعه برای دستیابی به فرهنگ سلامت فرصت مغتنمی است که  بی شک نتایج آن بسیار مفید خواهد بود.
مدیر کل انتقال خون نیز در این دیدار ضمن تاکید بر فرهنگ انتقال خون و مصرف بهینه خون در استان  اظهار کرد: بهترین ذخیره ی خونی، در رگ های اهداء کنندگان است و اهدای خون به صورت برنامه ریزی شده و مدون و ارتباط دائمی با اهدا کنندگان یکی از راهکار های مهم در تامین نیاز خونی استان در این شرایط بحرانی کرونا بشمار می رود.
میر مقدم با تشریح اقدامات انجام شده ضمن قدردانی از حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لزوم همکاری هرچه بیشتر بین انتقال خون و دستگاه های اجرایی را مهم برشمرد.