مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: این شرکت با ارتقای بهره وری و کارآمد کردن حوزه اکتشاف، به ۳ معدن جدید در کلاس جهانی دست یافته که یکی از این معادن، معدن پلی متال طلا و مس در خراسان جنوبی است.

 

کریم نژاد گفت: نخستین معدن، مس جانجا در سیستان و بلوچستان است که در آن، ۸۷ هزار متر حفاری صورت گرفته و در نتیجه حفاری ها، ۶۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی و یک میلیارد تن ذخیره احتمالی، حاصل شده است و ۵ شرکت بزرگ صنایع معدنی برای احداث کارخانه و تولید ۱۳۰ هزار تن کنسانتره طی ۳ سال آینده حضور دارند.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: دومین معدن با ثبت یک رکورد در حفاری اکتشافی با هزار و ۵۵۰ متر است. این در حالی است که متوسط حفاری‌های انجام شده تاکنون، حدود ۲۰۰ متر بوده است.

خدایار کریم نژاد افزود: معدن سوم در کلاس جهانی، اکتشاف یک معدن پلی متال طلا و مس در خراسان جنوبی با ۲۰ هزار متر حفاری است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: با اکتشاف معدن پلی متال (طلا و مس) در خراسان جنوبی به ۶۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی دست یافته ایم.

وی افزود: در چشم انداز ۱۴۰۴، در بخش استخراج و فرآوری معادن کشور، برنامه تولید ۷۲ میلیون تن است و امسال به رغم اینکه برنامه تولید ۶۲ میلیون تن بوده، به تولید ۶۵ میلیون تن می‌رسیم.