، کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق، به عنوان اولین کتابخانه مستقل سیار کشور با ظرفیت ۱۵۰۰ جلد کتاب توسط بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در قاین افتتاح شد.
بنیاد سپهر به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعال در حوزه توانمندسازی و توسعه و ترویج کسب و کار، این کتابخانه را با مجوز از نهاد کتابخانه های عمومی راه اندازی کرده است.
در این کتابخانه سیار سه خدمت امانت کتاب، پخش فیلم های مستند کارآفرینی و مطالعه گروهی داستان کارآفرینان به مخاطبان ارائه خواهد شد.
مخاطبان اصلی این کتابخانه جوانان روستایی و ساکنان محلات حاشیه شهر قاین هستند و در ابتدای راه اندازی این کتابخانه به ۱۰ روستا و محله حاشیه شهر قاین خدمات ارائه خواهد داد.
برای راه اندازی این کتابخانه مبلغ ۲.۵۸۸.۰۹۰.۹۵۰ ریال هزینه شده است و تعداد ۲۲ نفر نیروی داوطلب نیز برای راه اندازی آن فعالیت داشته اند که تمام منابع مالی آن توسط نیکوکاران و حامیان بنیاد تامین شده است.
همچنین برای مدیریت کتابخانه در حال حاضر ۱۵ نیروی داوطلب به عنوان راننده و کتابدار اعلام آمادگی کرده اند و قرار است هزینه های جاری کتابخانه از محل حق عضویت، مشارکت نیکوکاران، فروش موادبازیافتی اهدایی شهروندان تامین شود