عزیزی گفت: راه اندازی اولین پیست اسکی روی شن کشور در خراسان جنوبی بررسی های لازم توسط فدراسیون اسکیت با همکاری اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی صورت گیرد و پس از جمع بندی این مهم در استان اجرایی شود.

حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، با افتخاری رییس فدراسیون اسکی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار به پیشنهاد عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان استان”  با توجه به ظرفیت های بسیار ناب خراسان جنوبی در بخش کویر، تپه های شنی و ماسه ای و جاذبه های گردشگری” مقرر شد در خصوص راه اندازی اولین پیست اسکی روی شن  کشور در خراسان جنوبی بررسی های لازم توسط فدراسیون اسکیت با همکاری اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی صورت گیرد و پس از جمع بندی این مهم در استان اجرایی شود.

دومین دیدار عصرانه وی  با مسعود سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش کشور بود که در این دیدار پیرامون برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی اسکواش بیرجند جونیور بحث و تبادل نظر شد.

با راه اندازی سالن ورزشی تخصصی اسکواش در بیرجند، این مجموعه با نظر سلیمانی رییس فدراسیون، این سالن به عنوان کمپ تیم های ملی، و پایگاه استعدادیابی و قهرمانی ورزش اسکواش کشور نامگذاری خواهد شد.