🏐 اولین دوره مسابقات والیبال ساحلی روستاهای بخش مرکزی شهرستان بیرجند به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهید “حاج قاسم سلیمانی” ویاد و خاطره “شهید محسن فخری زاده” به میزبانی روستای چهکند با حضور دوازده تیم وباقرمانی تیم روستای چهکند به پایان رسید.
ودرادامه تیمهای حاجی آباد الف وب به مقام دوم و سوم دست یافتند وکاپ اخلاق هم به روستای سرچاه. تازیان تعلق گرفت.