🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اولویت کاری همه ما، باید منافع استان و مردم باشد.
جواد قناعت  شنبه با تأکید بر این مطلب در جلسه دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند که ۱۸۵ دقیقه طول کشید، خاطرنشان کرد: همه کارهای دستگاه های اجرایی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها باید در راستای انتفاع استان و مردم باشد.
🔹وی با اشاره به رویکرد دولت سیزهم در خدمات رسانی به مردم، تصریح کرد: ما ممکن است درخصوص موضوع خاصی اختلاف نظر داشته باشیم اما این تضارب آرا نباید بر تصمیمات ما تأثیر بگذارد و به ضرر مردم تمام شود.
🔹به گفته وی؛ شهرداری و شورای اسلامی شهر، پیشانی خدمات رسانی به مردم است.
🔹استاندار، تعامل و تغییر نگاه ها را لازمه پیشرفت خواند و گفت: تعامل و یکصدایی دستگاه های اجرایی و شورا های اسلامی که البته به معنای نداشتن تضارب آرا و عدم ارائه نظرات نیست، توفیق در کارها را سبب می شود و کمک می کند بتوانیم اتفاق های خوبی را برای استان رقم بزنیم.
🔹قناعت با تأکید بر اینکه نگاه ها باید عوض شود، اظهار داشت: ما باید به دنبال خلق منابع جدید و انجام کارهای بزرگ در راستای پیشرفت استان باشیم.
🔹وی با اشاره به اینکه بسنده کردن شهرداری ها به ۱۰ درصد قدرالسهم تفکیک اراضی دولتی، اشتباه است ، متذکر شد: شهرداری باید به دنبال خلق منابع و تولید پول از راه های دیگر باشد.
🔹به گفته وی؛ دستگاه ها وظیفه دارند که سهم شهرداری ها را بموقع و بطور کامل بپردازند.
🔹استاندار با اشاره به پتانسیل های شهر بیرجند و ظرفیت های قانونی، خاطرنشان کرد: شهرداری باید از این دو فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
🔹قناعت با بیان اینکه شهرداری بیرجند، الگوی دیگر شهرداری های استان است، تصریح کرد: هرگونه تحول و تغییر در مرکز استان بر دیگر شهرستان ها نیز تأثیرگذار است.
🔹وی ادامه داد: انتظار ما این است که شهرداری و شورای شهر بیرجند به دنبال تحقق طرح های اقتصادی کلان در راستای ایجاد درآمد پایدار باشند.
🔹استاندار به نیاز شهر بیرجند به اجرای تقاطع غیرهمسطح اشاره کرد و گفت: ما این آمادگی را داریم که عملیات اجرایی دو مورد از این تقاطع ها را در دهه فجر آغاز کنیم.
🔹قناعت متذکر شد: اگر قرار است کار کنیم باید کار واقعی باشد نه از نوع کارهای غیرواقعی و نمایشی که مردم را به نظام و دولت بدبین می کند.
🔹وی از تعیین تکلیف هتل کویر، مجتمع هلال و پادگاه ۰۴ به عنوان سه اقدام بزرگ در مرکز استان نام برد و اظهار داشت: با عنایت به اینکه هتل کویر به مزایده رفته، پیشنهاد می شود شهرداری هم در راستای انتفاع عمومی در این مزایده شرکت کند و این پروژه را در اختیار بگیرد.
🔹به گفته وی؛ موضوع مجتمع هلال و اراضی پادگان ۰۴ هم به خانه آخر رسیده و با پیگیری های مستمری که در تهران انجام شد، به زودی تمام می شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور