بیست و چهارمین جلسه ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کروناویروس، ظهر امروز با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء پیرامون آخرین تصمیمات دانشگاه در خصوص بازگشایی مجدد فعالیت آموزشی دانشگاه، در سایت آموزش و توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه برگزار شد
در این جلسه با بیان اینکه بازگشایی مجدد فعالیت های آموزشی باید با رعایت همه تدابیر و پروتکل های بهداشتی صورت پذیرد گفت: تمامی واحدهای دانشگاه برای پذیرش دانشجویان آماده باشند

دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن تمامی تمهیدات لازم برای بازگشایی دانشگاه خاطرنشان کرد: پرسنل معاونت های آموزشی و فرهنگی دانشجویی طی سه روز آتی اجازه خروج از شهر را ندارند، تا در صورت نیاز به حضور دانشگاه از سوی مسئولین مربوطه فراخوان شوند.
وی با اظهار اینکه در داخل پردیس دانشگاه محلی درمانگاه مانند با حضور پزشک و پرستار راه اندازی می شود خاطرنشان کرد: چنانچه دانشجویی طی مدت حضور در دانشگاه با علایم شک به کرونا مواجه شد می تواند به این پایگاه مراجعه نماید.
رئیس دانشگاه با بیان اینکه ضدعفونی و گندزدایی اماکن دانشگاه توسط دانشکده ها و با همکاری معاونت بهداشتی و نظارت کارشناسان بهداشت محیط انجام شود گفت: به دانشجویان و خانواده های آنان اطمینان خاطر می دهیم که سلامت دانشحومحور و ملاک اول تصمیم گیری در دانشگاه است
دکتر دهقانی با اشاره به بازه زمانی ۴ تا ۶ هفته ای فعالیت آموزشی مجدد دانشگاه و بیان اینکه در این مدت به ویژه ۲ هفته اول می بایست همه چیز بر اساس برنامه های ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا پیش برود گفت: معاونت ها، بیمارستان ها و دانشکده ها؛ ملزم به اجرایی کردن تصمیمات این ستاد هستند.
وی با اشاره به تدارک تحویل روزانه ماسک در بیمارستان ها از سوی بخش مربوطه و در خوابگاه های دانشجویی از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی خاطرنشان کرد: اگر برای فعالیت کارآموزان نیاز به سایر اقلام حفاظتی بود، بیمارستان ها همکاری نمایند.
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از شیوع احتمالی کرونا در بین دانشجویان، مجموعه همکاران دانشگاه، تمام توان خود را به کار گیرند.