در دومین مرحله و با کمک حامیان و خیرین ۱۸۳ تبلت به ایتام تحت حمایت به منظور برخورداری از آموزش و تحصیل مجازی، در اختیار دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد در سطح استان اهدا شد.
رضا سلم آبادی، مدیرکل کمیته امداد خراسان گفت: پیش‌بینی مسئولان برای سال تحصیلی جدید، تداوم آموزش مجازی برای دانش‌آموزان و دانشجویان است که در این زمنیه کمیته امداد موظف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل مطلوب جامعه هدف فراهم کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۸۵۰۰ دانش‌آموز از خدمات حمایتی کمیته امداد برخوردار هستند، اضافه کرد: فرزندان جامعه هدف امداد استعداد فوق‌العاده ای بهرهمند هستند و سعی خواهیم کرد با همراهی خیرین و حامیان بزرگوتر که همیشه در همه مراحل در کنار خانواده های نیازمند بوده وهستند شرایط را برای همه دانش آموزان تحت حمایت فراهم کنیم تا خدای نکرده هیچ یک از دانش‌آموان تحت حمایت به دلیل نداشتن ابزارآموزش مجازی از تحصیل باز بماند.
سلم آبادی با تاکید بر اینکه کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند گفت: از مردم نیکوکار، خیران ارجمند، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی استان می توانند علاوه بر دفاتر و مراکز نیکوکاری این نهاد، کد دستوری #۱۰۵۶۸۸۷۷* پایگاه اینترنتی emdad.ir تلفن نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را در جهت حمایت از دانش آموزان تحت حمایت اعلام کنند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: در مرحله قبل ۱۵۴ تبلت به ارزش ۴۶۲ میلیون تومان توسط خیرین و حامیان به ایتام تحت حمایت اهدا شد و در این مرحله ۱۸۳ تبلت به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان به ایتام تحت حمایت در سطح استان اهدا شد.