✅مدیرکل هنرهای نمایشی از علی فرخنده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در راستای تلاش های صورت گرفته برای هموار نمودن جاده های فرهنگی و هنری توسط این اداره کل تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل هنرهای نمایشی با اهداء لوح تقدیری، از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در راستای اجرای مناسب رویداد بزرگ جشنواره های تئاتر استانی توسط این اداره کل تقدیر و تشکر کرد.
📜متن این تقدیرنامه به شرح زیر می باشد:
“جشنواره های تئاتر استانی در سراسر کشور تبلور همبستگی و همگرایی اهالی نجیب خانواده تئاتر است. حال که با کوشش جنابعالی این رویداد بزرگ استان خراسان جنوبی به سرانجام رسیده، قدردان تلاش های مجدانه شما در مسیر هموار نمودن جاده های فرهنگی و هنری از دریچه تئاتر هستیم.
امید که زیر سایه الطاف خداوند منان در راستای خدمت رسانی به جامعه ی فرهنگی هنری کشور عزیزمان پیروز باشید.”

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور