خیر نیک اندیش ابوالفضل مکرمی فر ۳۵۳ جلد کتاب به کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه بیرجند اهدا کرد.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه بیرجند گفت: در خصوص سنت حسنه اهدای کتاب، در اقدامی خداپسندانه و خیرخواهانه آقای ابوالفضل مکرمی فر بخشی از کتابخانه شخصی خود شامل ۳۵۳ جلد کتاب و مجله را به کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه بیرجند اهدا کرد.

اهدای ۳۵۳ جلد کتاب به کتابخانه مرکزی ومرکز نشر دانشگاه بیرجندعلیزاده کتب اهدا شده را از منابع دست اول رشته تاریخ، باستان‌شناسی و هنر که مورد نیاز و استفاده دانشجویان و پژوهشگران این رشته تحصیلی است اعلام کرد و افزود: این خیر قرار  است در آینده نزدیک مجموعه‌ی دیگری از کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه مرکزی دانشگاه  اهدا کند.

ابوالفضل مکرمی‌فر، فوق لیسانس رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران است که دوره‌های تخصصی بافت‌های تاریخی را در دانشگاه معماری لندن و دوره تخصصی گسترش صنعت جهانگردی را در دانشگاه جایکا ژاپن گذرانده است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور