معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از اهدای کتاب به ۱۱۳ روستای استان خبر داد.

 محمود رمضانی با بیان این خبر عنوان کرد: تعداد کثیری کتاب با موضوع درسی و عمومی به روستاهای فعال در طرح روستاها و عشایر دوستدار کتاب اهدا شد.

به گفته وی ۸ روستا از سربیشه، ۷ روستا از بیرجند، ۸ روستا از خوسف، ۵ روستا از درمیان، ۱۸ روستا از زیرکوه، ۹ روستا از سرایان، ۱۷ روستا از سربیشه، ۹ روستا از طبس، ۱۹ روستا از قاین و ۱۳ روستا از نهبندان این کتب را دریافت کردند.

رمضانی خاطرنشان کرد : هدف از این اقدام علاوه بر ترویج کتابخوانی در شهرستان ها، کمک به روستاهای محروم استان با توجه به گرانی کتاب های آموزشی است.