-اهدای اعضای جوان۳۱ ساله ساکن بیرجند که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بیمار نیازمند پیوند عضو سلامتی دوباره هدیه کرد.

 علی اکبر اسماعیلی با اشاره به یک اقدام خداپسدانه دیگر در زمینه اهدای عضو اظهار کرد: اعضای بدن مرحومه حبییه بیدسکی اهل بیرجند که دچار مرگ مغزی شده بود به پنج بیمار نیازمند دیگر اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه مرحومه روز دو شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۲ از بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد منتقل و تحت عمل جراحی اهدا عضو قرار گرفت.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه اعضای مرحومه بیدسکی (۳۱ ساله) به پنج بیمار نیازمند دیگر عمری دوباره بخشید کفت: یک کلیه مرحومه به آقایی ۲۴ ساله و کبد مرحومه به آقایی ۵۴ ساله که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌برد پیوند شده است که یک باقیات الصالحات محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین قرنیه‌های شادروان حبیبه بیدسکی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال و قسمتی از پوست شادروان جهت پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شده است.

گفتنی است معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پیامی خطاب به خانواده مرحومه بیدسکی اظهار کرد: اینکه که اعضای مرحومه حبیبه بیدسکی، جانی دوباره به بیماران دردمند بخشیده و امید زندگی و زنده ماندن را به خانواده آنها هدیه داده است نشان از روح بزرگ و نوع دوستی شما است.

اسماعیلی در پیام خود ادامه داده است که تسلیم شما در برابر تقدیر الهی و رضایت به عمل انسانی اهدای اعضای آن مرحومه توسط شما، علاوه بر اجر معنوی و رضایت خدواند متعال، سبب تداوم حیات این مرحومه در وجود بیماران نیازمند پیوند خواهد بود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور