🔸آینه دار مدیرکل صداو سیمای خراسان جنوبی در پیامی به مناسبت روز صداو سیما، انقلابیگری و گفتمان مطالبه گری را رسالت حقیقی رسانه ملی برشمرد.
✳️ متن پیام:
بسم الله الرحمن الرحیم
🔸 درست بیست وپنج سال پیش در چنین روزی صداسیما میزبان مهمانی بود، که بازدیدی ۱۳ ساعته داشت.ایشان مقام معظم رهبری بودند که در نهم مرداد ۱۳۷۵ از صداسیما بازدید کردند.
🔸 در این بازدید از بخش های مختلف رسانه ملی، ایشان درخصوص اراده برای اصلاح و تکمیل صداسیما صحبت کردند و احساس امیدآوری کردند که این اصلاح ادامه یابد.
🔸 اگر چه ۲۵سال از این بازدید میگذرد اما رهنمود های ایشان از آن زمان تاکنون در سخنرانی هایشان و در احکامی روسای سازمان صداسیما شفاف و روشن در دسترس است.
🔸رسالت حقیقی رسانه ملی با چارچوب مشخص انقلابیگری و گفتمانی که مقام معظم رهبری نسبت به رسانه ملی به کار میبرند مسیر آینده را مشخص کرده است.
🔸این سالروز میتواند بهانه ای باشد تا صداسیما هر لحظه خود را با قبل مقایسه کند و نسبت به رشد و توسعه خود و نزدیکی به مردم عزیز گام بردارد.
🔸رسالتی که در مراکز استانها برای صداسیمای استانی وجود دارد همان چارچوب گفتمانی با نگاهی فرهنگی تر نسبت به منطقه و گستره پوشش است.