مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: یک مدیر دولتی در یکی از شهرستان‌های استان به دلیل اقدام به عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی آرد برخلاف شبکه قانونی، به انفصال دائم از خدمات دولت محکوم شد.

سین حسن‌پور افزود: با ارسال گزارش از ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه یک مدیر دولتی در یکی از شهرستان‌ها با همکاری چند نفر اقدام به عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی آرد برخلاف شبکه قانونی توزیع، به اشخاص دیگر کرده است لذا پرونده‌ای تشکیل و در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی گفت: در شعبه بدوی پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در پرونده و استماع دفاعیات متهمان و احراز وقوع تخلف، این مدیر دولتی به استناد بند ب ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی ناظر ماده ۵ و بند دال ماده ۲ مرتبه اول قانون مذکور علاوه بر جریمه نقدی ۱۴۳ میلیون ریالی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد و سایر افراد مرتبط در پرونده نیز به جزای نقدی محکوم شدند.

عضو شورای قضایی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: محکوم علیه پس از رویت رای ابلاغی، اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره اعلام داشت تا پرونده برای بررسی مجدد به شعبه  اول تجدید نظر استان ارسال شود.

وی افزود: در شعبه اول تجدید نظر استان پس از بررسی اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی محکوم علیه نتوانسته دلایل و مدارک مستندی برای نقض رای بدوی ارائه کند لذا ضمن رد اعتراض، رای سابق تایید و قطعی شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور