#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

متاسفانه لطمات حضور شرکت پارس ایر در استان بیش از مزایای آن است ! بهترین ساعت پروازی را با یک هواپیمای ۴۰ نفره اشغال کرده است. یعنی ۴۰ نفر از تقاضای ۱۲۰-۱۵۰ نفره روزانه بیرجند را پر کرده است. حال در این وسط تعداد زیادی مسافر در انتظار پرواز می مانند. از طرف دیگر هم شرکت هایی که تایپ MD و ۷۳۷ دارند برایشان نمی صرفد. زیرا با ۴۰ تا مسافری که پارس ایر از تقاضای روزانه کم میکند ظرفیت آنها هم کامل نشده و دچار مشکل می شوند.
انحصاری شدن پـــروازها نزد یک شرکت یا چارترکننده هم به عدم پاسخگویی و بی توجهی منجر شده است !
روال کنسلی بدون دلیل پرواز روزهای تعطیل ، علی رغم وجود تقاضای زیاد از جانب مسافــــــــــران خراسانی ساکن در تهران و سایـــــــر شهرها به نوعی دهن کجی به مردم استان تبدیل شده است !!