غلامرضا اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ضمن قدردانی از اقدامات موثر در حوزه روابط کار، واحدهای مشاوره و مراجع حل اختلاف استان گفت: با شرایط خاص اقتصادی حاکم بر بنگاههای اقتصادی بدون شک حفظ آرامش در واحدهای کارگری و بهبود روابط بین کارگر و کارفرما یکی از وظایف مهم واحدهای مشاوره و مراجع حل اختلاف بوده که همکاران ما موفق به مدیریت موضوع شدند.

غلامرضا اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: در سال ۱۳۹۸، تعداد دادخواست های واصله به هیات های تشخیص استان ۵۴۹ مورد و در هیات های حل اختلاف استان تعداد ۲۸۲ مورد ثبت شده است.

وی میانگین زمان نوبت دهی در مراجع حل اختلاف استان در سال ۹۸ را  کمتر از ۱۷ روز کاری و در هیات تشخیص کمتر از ۱۴ روز کاری اعلام کرد که تعهد استان در این خصوص به ترتیب ۲۵ روز و ۱۸ روز برآورد شده است که همکاران حوزه روابط کار اداره کل و شهرستانها به خوبی این موضوع را مدیریت کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از انجام ۱۲۸۱۱ مورد مشاوره در سال ۹۸ در استان خبر داد که از مجموع آن ۶۲۶۶ مورد مشاوره حضوری و ۶۵۴۵ مورد مشاوره تلفنی در حوزه روابط کار بوده است که متعاقب این موضوع، ۱۸۷ مورد از شکایات به صورت سازش مستقیم به نتیجه رسیده است.