مطالعات تعیین حد بستر و حریم هزار و ۲۱۱ کیلومتر از رودخانه‌های خراسان جنوبی انجام شد.

 مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: در سال جاری مطالعات تعیین حد بستر و حریم سراسری و مرحله اول ساماندهی رودخانه‌ها به میزان هزار و ۲۱۱ کیلومتر در حال انجام است.

محمدعلی شهابی افزود: امسال نشانه‌گذاری حد بستر رودخانه‌های استان به میزان ۲۹.۵ کیلومتر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از اجرای ۴۰۰ متر عملیات ساماندهی رودخانه‌ها در ۹ ماه گذشته خبر داد و گفت: همچنین در این مدت ۱۶.۷ هکتار از بستر رودخانه‌های استان آزادسازی شده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: رودخانه‌ها عوارض و پدیده‌های طبیعی هستند و هیچ فردی حق تخریب، تصرف و از بین بردن آن‌ها را ندارد.

وی از هم استانی‌ها خواست: بدون دریافت استعلامات از ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کنند.

شهابی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند هر گونه خرید ملک و اراضی در جوار رودخانه‌ها باید با اخذ استعلام از شرکت آب منطقه انجام شود و نباید نسبت به ساخت و ساز، تغییر اراضی به کشاورزی، احداث جاده یا راه دسترسی در بستر رودخانه‌ها اقدام کنند.

شهابی گفت: با جلوگیری و امتناع از ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، مسیر عبور ایمن برای سیل مهیا بوده و جلوی خسارت‌های احتمالی سیلاب به شهر و روستا‌ها نیز گرفته می‌شود.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور