رییس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: طی ایام نوروز و ماه مبارک رمضان ۲۵ هزار و ۴۴۹ خدمت توسط گروه‌های جهادی در استان صورت گرفته است.

 مهدی هنری اظهار کرد: ایام نوروز و ماه مبارک رمضان ۳۸۵ اردوی جهادی در خراسان جنوبی برگزار شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این ایام ۳۹۳۳ جهادگر مشغول خدمات رسانی بودند، افزود: از این تعداد دو هزار و ۱۲۰ نفر برادر و هزار و ۸۱۳ نفر خواهر بودند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی بیان کرد: در استان خراسان جنوبی ۲۵ هزار و ۴۴۹ نفر از خدمات جهادگران بهره مند شدند.

هنری عنوان کرد: جهادگران در ۱۳۰ نقطه روستایی و ۴۵ نقطه شهری استان خدمت ارائه دادند.

وی ارزش ریالی خدمات ارائه شده را بیش از ۷۳ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ۲۵ هزار و ۴۴۹ خدمت توسط گروه‌های جهادی صورت گرفته است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: عرصه‌های فعالیت جهادگران شامل عمرانی، فرهنگی و تبیینی، آموزشی، پزشکی، دامپزشکی، فنی مهارتی، خدمت مومنانه، کشاورزی و میز خدمت می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور